Złoto dzięki hipoksji

Nikogo spośród trenerów oraz zawodników nie trzeba przekonywać o możliwościach i skuteczności, jakie daje trening wysokogórski. Trafiają się głosy, że oddziałuje on słabo na ludzi ze znacznym stopniem wytrenowania, ale dzięki takiemu treningowi można osiągnąć wyższy stopień zoptymalizowania i poprawę pułapu tlenowego organizmu. Po tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich już każdy wie, że 0,002 sekundy może być warte złotego medalu i miejsca na podium. Warto więc pokusić się o maksymalną wydolność organizmu sportowca podczas rywalizacji.

 

loxys-9

 

Współczesny trening wysokościowy

Nową możliwością przeprowadzania treningu wysokościowego jest wywoływana hipoksja, którą uzyskujemy przez sztuczne stworzenie klimatu o zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu. Trening taki jest nazywany „przerywanym treningiem hipoksycznym” (IHT – intermittent hypoxic training) (Paula P. i wsp. 2012).

Określenie „przerywany” oznacza, że w warunkach wysokościowych przebywamy tylko w okresie ćwiczeń. Niedogodność ta nie dotyczy technologii firmy LOXYS, która umożliwia skonfigurowanie całego obiektu/domu na potrzeby treningu wysokościowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że tworzone przez naszą technologię warunki analogiczne do wysokogórskich nie wiążą się ze zmianami ciśnienia w pomieszczeniach, co czyni to rozwiązanie bezpiecznym (nie ma konieczności kompensacji i następczej dekompensacji). Odpowiedź organizmu człowieka na subtelne niedotlenienie, które jest głównym czynnikiem bodźcowego oddziaływania klimatu wysokościowego na organizm człowieka,  jest zawsze taka sama, niezależnie od metod, które ją wywołują.

 

loxys-10

 

U fizjologicznych podstaw treningu wysokościowego leży zintegrowana odpowiedź organizmu człowieka. W pierwszych sekundach pobytu w nowych warunkach dochodzi do wzrostu ilości oddechów oraz przyspieszenia akcji serca, jak w trakcie intensywnych ćwiczeń. Z tego względu sam pobyt w takich warunkach wiąże się z większym ubytkiem kalorii. W dalszej kolejności pojawia się odpowiedź ze strony czynnika indukowanego hipoksją (HIF – hypoxia inducible factor). To właśnie dzięki temu czynnikowi dochodzi do wyrzutu erytropoetyny (EPO), a w konsekwencji pojawienia się większej ilości krwinek czerwonych wraz z hemoglobiną. W ten sposób dochodzi poprawia się pojemność tlenowa krwi, czyli zdolność transportowania większej ilości tlenu do tkanek. Efektem tego jest poprawa wydolności (VO2max) w warunkach nizinnych, gdy w powietrzu występuje normalna zawartość tlenu.

Czynnik indukowany hipoksją wpływa również na „czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego” (VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor), czyli na ten element, dzięki któremu regenerują się i tworzą nowe naczynia krwionośne (Hoppeler H. i wsp. 2001). Czynnik ten jest najbardziej aktywny w miejscach najintensywniej niedotlenionych. Podczas ćwiczeń fizycznych są to mięśnie oraz tkanka tłuszczowa. Rozwój nowych naczyń kapilarnych (włosowatych) w mięśniach powoduje, że są one lepiej penetrowane przez krew, a tym samym lepiej odżywione (Thomas L. i wsp. 2001). Rozwój nowych naczyń krwionośnych w obrębie tkanki tłuszczowej sprzyja jej szybszemu „wypalaniu”, co pozwala w krótkim czasie osiągnąć zamierzoną masę ciała oraz poprawić wygląd sylwetki. Dodatkowo obserwuje się poprawę metabolizmu glukozy, ekonomizację gospodarki żelazem, wzrost potencjału antyoksydacyjnego organizmu. Dzięki temu poprawie ulegają zdolności energetyczne organizmu.

 

loxys-11

 

Góry przyjdą do Ciebie!

A gdyby można było zrealizować trening wysokościowy w lokalnym klubie sportowym? Bez konieczności drogich, długotrwałych wyjazdów w odległe zakątki świata da się uzyskać ten sam efekt końcowy. LOXYS oddaje w Państwa ręce narzędzie, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie powyższych rezultatów w warunkach sali ćwiczeń, fitness klubu, pokoju hotelowego. Pozwoli to wzbogacić listę oferowanych usług o najnowsze osiągnięcia w zakresie treningu wysokościowego, co jest nowością na rynkach światowych w ramach usług komercyjnych. Od teraz trening wysokogórski jest dostępny dla każdego, nie tylko dla elitarnej grupy zawodowych sportowców.

W proponowanym przez nas rozwiązaniu można zrealizować każdy rodzaj treningu wysokościowego: „live high – train high”, „live low – train high”, „live high – train low” oraz „intermittent hypoxic training”. Treningi wraz z pobytami mogą odbywać się w przedziale wysokości od 1500 do 6000 m przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów higienicznych powietrza. Realizowane jest to poprzez stałą kontrolę poziomu dwutlenku węgla, pozbawiania powietrza zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, dzięki współgraniu systemu z klimatyzacją i wentylacją, co odbywa się pod stałą kontrolą systemu komputerowego.

 

loxys-12

 

Kolejną istotną zaletą proponowanego przez nas rozwiązania jest fakt, że ćwiczenia odbywają się w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego. Dzięki temu metoda ta jest bezpieczna i nie wymaga wcześniejszego stopniowego przystosowania do nowej wartości ciśnienia. Trening można zacząć zaraz po wejściu do pomieszczenia, które nie jest ciasną i niewygodną komorą, a najzwyklejszym pomieszczeniem: salą ćwiczeń, sypialnią itd.

 

Jak to jest możliwe?

Polega to na doborze odpowiedniej mieszanki powietrza, zależnej od zadanej wysokości nad poziomem morza. Podczas treningu system komputerowy czuwa nad stabilnością warunków wysokościowych, aby np. z chwilą otwierania drzwi nie doszło do gwałtownych spadków „wysokości”. Wspomniana stała kontrola pozwala, niezależnie od ilości osób ćwiczących w pomieszczeniu, zachować wartość CO2 na poziomie 0,5%. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku i jednocześnie jest ono prawdopodobnie najlepsze z istniejących – do tej pory zaufało nam 34 przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych na poziomie mistrzowskim oraz wiele ośrodków badawczo-rozwojowych zajmujących się problemami fizjologii wysiłku fizycznego. Realizowanie treningu w zaproponowanych przez nas warunkach pozwoli zoptymalizować proces przygotowań do zawodów oraz umożliwi sięgnięcie po pierwsze miejsca na podium.

Powyższe mechanizmy adaptacyjne są szczególnie nasilone u osób, które zaczynają ćwiczyć, oraz u osób, które nie osiągnęły jeszcze granic wydolnościowych swojego organizmu. Inną istotną cechą treningu wysokościowego jest to, że wystarczy poświęcić zdecydowanie mniejszą ilość czasu na ćwiczenia niż w warunkach „normalnych”, aby osiągnąć zamierzone rezultaty.

 

loxys-13

 

 

Przykładowe artykuły potwierdzające skuteczność treningu wysokościowego

1.

Elieen Y. i wsp.:
Effectiveness of intermittent training in hypoxia combined with live high/train low.
Eur J Appl Physiol, 2010: 379–387.

2.

Stephane PD. i wsp.:
Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. I. Improvement in aerobic performance capacity.
J Appl Physiol, 2006: 1238–1248.

3.

Elodie P. i wsp.:
Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. II. Improvement of mitochondrial properties in skeletal muscle.
J Appl Physiol, 2006: 1249–1257.

4.

Joffrey Z. i wsp.:
Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. III. Muscular adjustments of selected gene transcripts.
J Appl Physiol, 2006: 1258–1266.

5.

Vogt M. i wsp.:
Molecular adaptations in human skeletal muscle to endurance training under simulated hypoxic conditions.
J Appl Physiol, 2001: 173–182.