Odnowa biologiczna na najwyższym poziomie

Klimat górski oddziałuje na człowieka bodźcowo, powodując szereg pozytywnych odpowiedzi adaptacyjnych. Związane jest to przede wszystkim ze zmianą wysokości nad poziomem morza, wynikającym z tego rozrzedzeniem powietrza i jego wpływem na ludzki organizm. Wpływ ten prowadzi do rozwoju subtelnego niedotlenienia tkanek, uruchamiając mechanizmy, które pozwalają funkcjonować człowiekowi na znacznych wysokościach (High-Altitude Medicine and Physiology).

 

loxys-20

 

Dochodzi do wzrostu wrażliwości ośrodka oddechowego na niedobór tlenu, co jest wykorzystywane w terapii bezdechów sennych. Nasze tempo oddechu wraz z tętnem nieznacznie przyspieszają. Organizm wiedząc, że znajduje się w nowych warunkach otoczenia, ekonomizuje swoją pracę, m.in. poprawie ulega gospodarka żelazem. Żelazo jest niezbędne do powstawania czerwonych krwinek, a dokładnie hemoglobiny. Nieznaczny wzrost ilości hemoglobiny powoduje znaczny przyrost wytrzymałości organizmu oraz możliwość wygenerowania większej mocy, co jest wykorzystywane w treningu sportowym. Z powodu większych strat energii zużytych na potrzeby adaptacyjne poprawia się gospodarka glukozą, co z kolei jest wykorzystywane w terapii cukrzycy. Z powodu konieczności dostarczenia tlenu do wszystkich tkanek organizmu obserwuje się zmianę składu ciała, jest to związane ze znaczną eliminacją tkanki tłuszczowej. Jednocześnie obserwuje się poprawę profilu lipidowego krwi, obniżenie poziomu cholesterolu, który jest zużywany na potrzeby energetyczne. Konieczność pełnej synchronizacji pracy serca nie pozwala osiągnąć w warunkach wysokościowego niedotlenienia maksymalnej wartości tętna. Jednocześnie adaptacyjne rozszerzenie naczyń wieńcowych ułatwia dostarczenie tlenu do mięśnia sercowego. W obrębie dróg oddechowych obserwuje się zmniejszenie stanów zapalnych, co od ponad dwóch dekad wykorzystywane jest w leczeniu astmy w niektórych krajach. Jednocześnie dochodzi do pobudzenia i następczego wzmocnienia mechanizmów antyoksydacyjnych organizmu. Wysoka aktywność enzymów antyoksydacyjnych pozwala organizmowi skutecznie przeciwstawiać się procesowi starzenia. Dodatkowo po pobytach w symulowanych warunkach wysokościowych obserwuje się pojawienie większych ilości ubikwityny – białka, które „naznacza” inne uszkodzone białka (ubikwitynacja),  które mają zostać usunięte. W ten sposób usprawnia się zdolność organizmu w walce z dysfunkcyjnymi białkami, które mogą dać początek chorobom degeneracyjnym lub nowotworowym (Neubauer JA. 2001).

 

loxys-21

 

Subtelne niedotlenienie = zdrowie i długowieczność

Opisane wyżej odpowiedzi adaptacyjne na niedotlenienie są czynnikami, dzięki którym ludzie mieszkający na umiarkowanych wysokościach (ok. 2500-3000 m n.p.m.) dożywają bez problemu wieku ok. 100 lat. Można to zaobserwować m.in. w gruzińskich wioskach położonych wysoko w górach Kaukazu.

LOXYS pozwala na stworzenie takich warunków w ośrodkach odnowy biologicznej, hotelach i uzdrowiskach. Nasz system umożliwia wytworzenie warunków analogicznych do tych, które panują na wysokości 2500 m n.p.m. (i wyższej). Pobyt przez 1-2 godziny w takich warunkach w ciągu dnia, lub spędzenie nocy i powrót do warunków o standardowej zawartości tlenu, pozwala spotęgować powyższe efekty. Kolejne sesje w warunkach wysokościowych utrwalają te następstwa, dzięki czemu pozytywne rezultaty można obserwować przez kilka następnych miesięcy po odbyciu sesji LOXYS.