Wyżej znaczy więcej

Igrzyska Olimpijskie w 1968 roku odbyły się w stolicy Meksyku. Stadiony położone są tam powyżej wysokości 2300 m n.p.m. Już przed igrzyskami przedstawiciele niektórych komitetów olimpijskich obawiali się wpływu tej wysokości na wyniki ich sportowców. Skutkiem tego były umowy z meksykańskimi władzami na bezpłatne pobyty adaptacyjne na wysokości dla wybranych zawodników. Efekty tych treningów okazały się bardzo interesujące, zarówno dla trenerów, jak i dla lekarzy sportowych. W organizmach zawodników trenujących na wysokości zaczęły następować poważne zmiany w zakresie bardzo wielu parametrów. W ich krwi znaleziono mnóstwo nowych hormonów i enzymów, które w warunkach nizinnych nie pojawiają się wcale – lub tylko w śladowych ilościach. Wysokość miała więc wyraźny wpływ na wydolność sportowców. Ci, których treningi adaptacyjne były źle przygotowane albo za krótkie, mieli w trakcie olimpiady poważne kłopoty. Podczas współzawodnictwa w ramach pewnych dyscyplin nastąpiła wręcz konsternacja! Uznani światowi zawodnicy konkurencji wytrzymałościowych osiągnęli niespodziewanie niskie wyniki, a na podiach stanęli nieznani sportowcy pochodzący głównie z krajów górzystych.

 

loxys-5

 

Naukowcy uderzeni zakresem tych zmian rozpoczęli szereg szeroko zakrojonych analiz i eksperymentów. W ten sposób Igrzyska Olimpijskie w Meksyku zainicjowała gwałtowny rozwój badań nad nowym wówczas rodzajem treningu – treningiem wysokogórskim, współcześnie nazywanym treningiem wysokościowym. W sporcie zawodowym trening ten zyskał duże uznanie. Jest stosowany w różnych kombinacja: „trenuj wysoko, śpij nisko”, „trenuj nisko, śpij wysoko” lub w innych wariantach. Każda z tych metod ma swoich zwolenników i oddziałuje w inny sposób na organizm.

Zmiany powodowane przebywaniem na wysokości, jakie zachodzą w żywych organizmach – nie tylko u ludzi, ale także u zwierząt i roślin – mają za zadanie pozwolić na niezwykle szybką ich adaptację do pogorszonych warunków tlenowych.

 

loxys-6

 

Skutki tej adaptacji trwają w czasie i stymulują organizm także później, w warunkach standardowego stężenia tlenu. Dopiero pod koniec XX wieku odkryto prawdziwą przyczynę tych wszystkich zmian u ludzi. Okazało się, że w naszym DNA, na drugim chromosomie, znajduje się gen, który aktywuje się dopiero w warunkach stabilnej hipoksji. Więcej na ten temat można przeczytać w dziale Dlaczego klimat wysokogórski?.

  

Niedogodności warunków naturalnych

W krajach, gdzie wysokie góry są rzadkością lub w ogóle ich nie ma, zrealizowanie pełnowymiarowego treningu wysokościowego w warunkach naturalnych jest niemożliwe. W celu odbycia takiego treningu konieczne są wyjazdy, na ogół w miejsca znacznie oddalone. Dodatkowo, jeżeli istnieje konieczność intensywnych ćwiczeń w okresie zimowym, za cel wyjazdu obierane są masywy górskie, gdzie zimą panuje łagodny klimat. Wyjazd taki z zasady związany jest ze zmianą strefy czasowej, konieczne jest także zaaklimatyzowanie się do wysokości. Brak odpowiedniej aklimatyzacji może doprowadzić do rozwoju objawów ostrej choroby górskiej. Wstępna aklimatyzacja do nowej strefy czasowej i nowej wysokości, czyli również do niższego ciśnienia atmosferycznego, zajmuje co najmniej kilka dni. Dopiero po tym okresie możliwe jest rozpoczęcie zamierzonego planu treningowego. Z tego też względu wyjazdy takie trwają długo i pociągają za sobą znaczne koszty.

 

loxys-7

 

Wielu sportowców nie ma na to ani czasu, ani środków. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po terenie wysokogórskim. Na pierwszy plan wysuwają się kontuzje związane z nierównościami terenu, niestabilność pogody, niebezpieczeństwo upadku z wysokości itp.

 

System LOXYS

LOXYS proponuje stabilny sposób uzyskiwania warunków wysokościowych na niżej położonym terenie. Jego podstawą jest wytwarzanie odpowiedniej proporcji składu powietrza, która jest stale kontrolowana. Nie ma przy tym konieczności obniżania ciśnienia w pomieszczeniu lub noszenia masek na twarzy. Oferowany przez nas system umożliwia stworzenie odpowiednich warunków klimatu wysokogórskiego w już istniejących pomieszczeniach, o dowolnych wymiarach (z nielicznymi wyjątkami), z pełnym wykorzystaniem systemu klimatyzacji. Więcej można przeczytać na ten temat w dziale Szczegóły technologii LOXYS.

 

loxys-8

 

Zalety systemu LOXYS

  • możliwość szybkiej instalacji w dowolnym pomieszczeniu,
  • trening nie wymaga aklimatyzacji wysokościowej, odbywa się w warunkach normobarycznych,
  • LOXYS umożliwia płynne stosowanie zasad IHT (intermittent hypoxic training),
  • LOXYS zamontowany w sypialniach dla sportowców umożliwia stosowanie metody „śpij wysoko – trenuj nisko” i innych jej wariantów,
  • trening wysokościowy można stosować jako trening uzupełniający,
  • LOXYS w rozszerzonej wersji HIOX pozwala na korzystanie z metod treningu w hiperoksji, gdzie zawartość O2 w pomieszczeniu treningowym może wynosić od 25 do 30%!
  • Koszty treningu w systemie LOXYS są dużo niższe niż zorganizowanie wyjazdu w wysokie partie gór.