Zwiększ wydolność organizmu swojego zawodnika!

Wykorzystanie najnowszych metod treningowych jest niezwykle istotne, gdy za cel postawimy sobie zdobywanie wysokich miejsc na podium. Trening wysokogórski, biorąc pod uwagę aspekt historyczny, nie jest najnowszą metodą. Jednak trening wspomagany hipoksją, który jest analogiczny do treningu wysokościowego, to zupełnie inna jakość. Jest on pozbawiony wszystkich niedogodności, które są związane z wyjazdem w góry wysokie, trenować można cały rok, w miejscu niezbyt oddalonym od stałego miejsca pobytu zawodnika.

 

loxys-117

 

Technologia LOXYS to nie tylko system umożliwiający stworzenie warunków wysokościowych w dowolnym pomieszczeniu. To także pełen konsulting w zakresie przeprowadzania treningów wysokościowych, bazujący na doświadczeniu kilku pokoleń niemieckich trenerów.

Nasz zespół służy poradami na temat zainstalowania LOXYS w danym pomieszczeniu. Ponadto przeprowadzamy analizę potrzeb wraz z analizą kosztową oraz zapewniamy pełną opiekę architektoniczną w trakcie adaptowania pomieszczeń na potrzeby treningu wysokościowego. Oferujemy również możliwość wyjazdów treningowych do naszych obiektów, zlokalizowanych w Niemczech oraz w Polsce, gdzie pod okiem naszych konsultantów możliwe jest przeprowadzenie pełnowymiarowego treningu wysokościowego oraz zdobycie cennego doświadczenia.

 

loxys-118

 

LOXYS to:

  • rozwiązanie technologiczne umożliwiające stworzenie warunków wysokościowych,
  • opieka architektoniczna i projektowa w celu zaadoptowania pomieszczeń,
  • konsultacje w zakresie treningu wysokościowego/wspomaganego hipoksją,
  • kursy i szkolenia w zakresie treningów wysokościowych,
  • organizowanie wyjazdów treningowych do naszych obiektów naukowo-rozwojowych.

 

loxys-119

 

Skuteczny i bezpieczny trening z wykorzystaniem subtelnego niedotlenienia jest możliwy dzięki odpowiedniej wiedzy. Pomagamy zdobyć tą wiedzę dzięki oferowanym szkoleniom.