Szkolenia

Zapewniamy Państwu różnorodne szkolenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz specjalistyczne szkolenia indywidualne, umożliwiające pogłębianie wiedzy w dziedzinie praktycznego zastosowania klimatu wysokogórskiego w różnych dziedzinach. Szkolenia (jedno-, pięcio-, dziesięciodniowe) obejmują zawsze część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne prowadzone w jednym z naszych ośrodków, bądź – jeżeli posiadają już Państwo instalację LOXYS – bezpośrednio u Państwa.

 

loxys-99

 

Podejmujemy się także opracowywania indywidualnych programów treningowych lub terapeutycznych. Czasami można się spotkać, nawet u osób profesjonalnie zajmujących się sportem czy rehabilitacją, z pewnymi oporami związanymi z wykorzystaniem potencjału symulowanego klimatu wysokogórskiego – nawet przy tak szerokich możliwościach, jakie daje system LOXYS. Opory te powodowane są często niewiedzą i brakiem doświadczeń w tym zakresie. W takich przypadkach dopiero pierwszy praktyczny pobyt na wytworzonej przez nas wysokości daje odpowiedni efekt poznawczy, przełamujący wszelkie obiekcje. Zapraszamy więc wszystkich Zainteresowanych na wizyty, próbne treningi lub inne zajęcia terapeutyczne odbywające się w naszych ośrodkach partnerskich, w świeżym górskim powietrzu utworzonym przez system LOXYS. W celu umówienia indywidualnych terminów prosimy o kontakt mailowy, listowy bądź telefoniczny.

 

Szkolenia medyczne

LOXYS zapewnia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej, rozszerzone również o zagadnienia dotyczące pomocy w urazach. Szkolenie takie może być wykupione osobno lub w pakiecie razem z technologią. Jest ono zakończone wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia. Zasadnicza część szkolenia obejmuje zakres tematyczny związany z rozpoznaniem oraz wdrożeniem odpowiednich czynności ratowniczych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia wraz z użyciem zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

 

loxys-100

 

Szkolenie jest realizowane zgodnie z wytycznymi europejskiej rady resuscytacji dla podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS). Czas szkolenia wynosi 4 godziny zegarowe, z czego większa część (3 godziny) to ćwiczenia umiejętności praktycznych na manekinach. Szkolenie jest prowadzone przez Ratownika Medycznego.

 

Szkolenia z zakresu medycyny górskiej

LOXYS oferuje również kompleksowe szkolenia medyczne przed wyjazdami w góry wysokie. Jest to obszerne dwudniowe szkolenie, którego zakres obejmuje następujące zagadnienia: Dzień 1:

 • Charakterystyka środowiska wysokogórskiego. Zagrożenia obiektywne i subiektywne wykład 30 min
 • Reakcje organizmu człowieka na wysokość. Ćwiczenia w grupach 4 osobowych w symulowanych warunkach wysokościowych wykład 120 min
 • Aklimatyzacja do wysokości, omówienie fizjologicznych reakcji adaptacyjnych wykład 30 min

 

loxys-101

 

 • Ostra choroba górska (AMS), przyczyny, objawy, rozpoznawanie, postępowanie wykład 30 min
 • Stany ciężkie ostrej choroby górskiej – wysokościowy obrzęk mózgu i płuc, przyczyny, objawy, rozpoznanie, postępowanie wykład 30 min
 • Zaburzenia snu na wysokości, jak sobie z nimi radzić wykład 30 min
 • Wpływ zimna na organizm człowieka – hipotermia i odmrożenia. Umiejętność rozpoznania oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania przedszpitalnego wykład 45 min
 • Ćwiczenia w grupach z umiejętności zakładania jałowych opatrunków na kończyny wykład 60 min
 • Wpływ wzmożonego promieniowania UV na wysokości. Ślepota śnieżna, poparzenia słoneczne wykład 30 min


  Dzień 2:

 • Zachowanie w czasie burzy, porażenie piorunem wykład 20 min
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych według wytycznych europejskiej rady resuscytacji wykład 60 min
 • Ćwiczenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych na manekinach ćwiczenia 120 min
 • Postępowanie w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach ćwiczenia w parach 60 min
 • Postępowanie w krwotokach i urazach penetrujących, opatrunki uciskowe ćwiczenia w parach 30 min

 

loxys-102

 

 • Umiejętność opracowania ran wraz z odpowiednim zabezpieczeniem miejsca zranionego ćwiczenie umiejętności chirurgicznego szycia ran 60 min
 • Umiejętność rozpoznawania nagłych stanów pochodzenia wewnętrznego – zawał serca, udar mózgu, zatrucia pokarmowe, infekcje wykład 30 min
 •  Apteczka w góry – co zabrać? wykład 20 min

Szkolenie jest prowadzone przez Lekarza i Ratownika Medycznego.