Nie ma dymu bez ognia… a ognia bez tlenu!

Wystarczy zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu do 14-15%, co odpowiada przebywaniu na wysokości około 2700 m n.p.m., np. na najwyższym szczycie Tatr. W takich warunkach tlenowych nie da się rozpalić żadnego źródła ognia, zapalniczki, zapałek, gazu itp. Gdy w powietrzu zawartość tlenu zmniejszymy jeszcze bardziej, do 13,6% – co odpowiada przebywaniu na wysokości  około 3000 m n.p.m. – zapalenie ognia jest praktycznie całkowicie niemożliwe.

Wszystkie najważniejsze powody wybuchania pożarów, takie jak:

  • podpalenie łatwopalnym środkiem (benzyna, rozpuszczalnik, spirytus itp.),
  • rzucenie niedopałka papierosa,
  • wystąpienie iskrzenia przewodów, spięcia sieci elektrycznej itd.

w pomieszczeniu chronionym przez system LOXYS-SAFE® nie będą miały żadnej mocy sprawczej!

 

loxys-78

 

Wyjątkami mogą być, w ekstremalnych przypadkach, specjalistyczne materiały palące się beztlenowo, czyli biały fosfor lub napalm – jednak w miejscach chronionych przez LOXYS-SAFE® ogień, będący konsekwencją palenia się tych materiałów, nie będzie się mógł rozprzestrzeniać na resztę pomieszczenia.