Diamenty nie zawsze są wieczne…

Jak wiemy, diamenty – jako związek węgla – nie są ognioodporne. Niestety, bardzo dobrze się palą! Dotyczy to również większości dzieł sztuki, które, oprócz walorów artystycznych, posiadają także wymiar finansowy.

Potrzeba ochrony drogocennych wytworów kultury, kosztowności, zbiorów bibliofilskich czy archiwów przed strawieniem przez ogień jest naturalna. Jeśli pożar wybuchnie, nawet w przypadku szybkiej reakcji, zniszczenia mogą być ogromne – czy to powstałe na skutek działania samego ognia, czy też będące następstwem akcji gaśniczej. Ubezpieczenie nie zawsze jest w stanie wyrównać poniesioną stratę.

 

loxys-80

 

Tymczasem, inwestując w LOXYS-SAFE®, otrzymają Państwo pełne zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru na chronionym obszarze, za porównywalnie niewielką sumę. Dodatkowym aspektem stosowania naszej technologii jest stały, pełny i bezpieczny dostęp do chronionego pomieszczenia. Możemy w nim swobodnie przebywać, a także pracować. Ponadto zastosowanie systemu LOXYS-SAFE® pomoże zmniejszyć poważnie ryzyko nieszczęśliwego wypadku, co z pewnością znacznie obniży wysokość sumy ubezpieczenia.

Ochrona, oferowana przez system LOXYS-SAFE®, idzie jednak dalej: poprzez bezpieczne obniżenie zawartości tlenu w powietrzu zmniejszają się i spowalniają procesy oksydacji, a tym samym starzenia się chronionych obiektów. Ma to nieocenione znaczenie dla przechowywania bardzo starych przedmiotów, jednocześnie umożliwiając naukowcom/konserwatorom bezpieczną pracę.

 

loxys-81

 

W takich obszarach możliwe jest obniżenie zawartości tlenu w powietrzu nawet poniżej poziomu 13,6% w czasie przechowywania obiektów, a podnoszenie go powyżej tego poziomu tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu będą przebywać ludzie. Sterowanie tymi procesami jest w pełni automatyczne, a czasy dostępu do chronionego miejsca mogą być programowane z wyprzedzeniem.