Dobrze jest uniknąć pożaru – jeszcze lepiej jest mu aktywnie zapobiec!

Przemysł ochrony przeciwpożarowej zajmuje się głównie rozwojem i optymalizacją tradycyjnych systemów gaszenia powstałego już pożaru. Tymczasem system ochronny LOXYS-SAFE proponuje Państwu inne, nowatorskie spojrzenie na to zagadnienie. Po co gasić niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, jeśli można nie dopuścić do jego powstania? Aby wystąpił pożar, muszą jednocześnie zaistnieć trzy czynniki: materiał palny, utleniacz i źródło zapłonu. Ogień nie powstanie, jeśli zabraknie któregoś z tych elementów. Nasza technologia bazuje na takim obniżeniu zawartości tlenu w powietrzu, aby jego ilość uniemożliwiała powstanie ognia, jednocześnie nie czyniąc szkody przebywającym w pomieszczeniu osobom.

W sali wyposażonej w technologię LOXYS-SAFE powstanie pożaru staje się praktycznie niemożliwe. Jednocześnie samo chronione miejsce jest przy tym cały czas dostępne dla ludzi. W odróżnieniu od innych systemów inercyjnych – w pomieszczeniach chronionych przez system LOXYS-SAFE ludzie nie tylko mogą stale przebywać, ale normalnie i bezpiecznie pracować. Człowiek przebywający w takich warunkach ma do dyspozycji tą samą ilość tlenu, co w naturalnym środowisku na wysokości od około 2700 do 3000 metrów n.p.m.


loxys-76

LOXYS-SAFE jest stabilny i bezpieczny. Komputerowo sterowany system co sekundę monitoruje stan powietrza, jednocześnie automatycznie kierując klimatyzacją i regularną wymianą gazów. Efektem ubocznym przebywania w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest LOXYS-SAFE, może być poprawa stanu zdrowia i efektywności pracowników. Praca w warunkach stabilnego klimatu wysokogórskiego zwiększa koncentrację i wydajność pracy, ze względu na stymulowanie organizmu do optymalizacji swojej gospodarki tlenowej i uruchomienie całego łańcucha zmian opisanych w działach Trening wysokościowy oraz Medycyna i klimat wysokogórski. Skutki tych procesów działają jeszcze długo po opuszczeniu chronionych pomieszczeń.

System LOXYS-SAFE® można instalować w pomieszczeniach o praktycznie dowolnej powierzchni – od 10 m2 do 1000 m2. Zastosowania tej technologii mogą dotyczyć bardzo różnych obszarów zwiększonej ochrony przeciwpożarowej. LOXYS-SAFE rekomenduje się do wykorzystania w:

  • serwerowniach,
  • laboratoriach,
  • pomieszczeniach produkcyjnych,
  • magazynach,
  • archiwach,
  • bibliotekach,
  • pracowniach archeologicznych,
  • i wielu innych.

loxys-77