Walka z cukrzycą – na wysokim poziomie!

Odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń, które odbywają się na wysokości od ok. 2200 do 2500 m n.p.m., pozwala już w krótkim czasie wywołać odpowiedź organizmu polegającą na zwiększeniu stężenia we krwi jednej partii enzymów oraz pojawienia się wielu nowych. Jeden z tych efektów związany jest z wystąpieniem w obrębie błon komórkowych większej ilości przenośników glukozy (GLUT – glucose transporter), dzięki czemu glukoza dużo łatwiej dostaje się do komórek, przez co jej ilość we krwi obniża się.

Wysoki poziom glukozy szybko redukuje się do wartości fizjologicznych, dodatkowo można zaobserwować większą koncentrację receptorów insulinowych, co już samo w sobie uzasadnia zastosowanie klimatu wysokogórskiego w leczeniu cukrzycy. Jednocześnie wykonywanie ćwiczeń fizycznych w warunkach wysokościowych dodatkowo przyczynia się do większego zużycia glukozy przy jednoczesnym obniżeniu poziomu cholesterolu (Chen Ch i wsp. 2010, Chiu Li. i wsp. 2004, Azevedo JL. i wsp. 1995).

Taki sposób walki z wysokimi poziomami cukru we krwi jest innowacyjną metodą, którą pozwala znacznie zredukować dawki leków, a w niektórych przypadkach doprowadzić do całkowitego wyleczenia z cukrzycy typu drugiego.

 

loxys-36

 

Większa ilość transporterów glukozy i receptorów insulinowych jest związana z aktywnością białka HIF-1A, które jednocześnie pobudza czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF – vascular endothelial growth factor), dzięki któremu dochodzi do rozbudowy sieci naczyń włosowatych (mikrokapilar). Rozbudowa sieci mikronaczyń krwionośnych jest skutecznym sposobem powstrzymania rozwoju tzw. angiopati cukrzycowej – uszkodzenie naczyń krwionośnych szczególnie w obrębie stóp (stopa cukrzycowa). Należy pamiętać, że nie leczona agniopatia prowadzi do amputacji!

Przyrost wagi związany z rozbudową tkanki tłuszczowej, której odkładanie jest ściśle powiązane z notorycznie podwyższonymi wartościami cukru we krwi, prowadzi w krótkim czasie do zaburzeń przemian węglowodanowych, a w konsekwencji do cukrzycy. W celu uniknięcia tego scenariusza należy dążyć do redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, która jest złym czynnikiem prognostycznym. Ćwiczenia w warunkach wysokościowych znacznie zwiększają spalanie tłuszczu – patrz: Otyłość i nadwaga.