Rehabilitacja osób długotrwale unieruchomionych / po zabiegach chirurgicznych

Ćwiczenia z fizjoterapeutą/rehabilitantem w trakcie długotrwałego unieruchomienia są niezwykle istotne, niezależnie od przyczyny unieruchomienia. To one w znacznej mierze warunkują, czy powrócimy do pełnej sprawności lub czy aktualny poziom niesprawności zostanie zatrzymany i nie będzie się pogłębiał. Rehabilitacja ma również przeciwdziałać wystąpieniu niepożądanych powikłań, takich jak zapalenie płuc, znaczne przybieranie na wadze, rozwój zespołu metabolicznego.

 

loxys-73

 

W zakresie tego typu rehabilitacji wiele korzyści daje pobyt w warunkach wysokościowych, jednak mechanizm ich oddziaływania ma swoje podstawy w sportowym treningu wysokościowym. Pobyt w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu i jednoczesne wykonywanie ćwiczeń usprawniających powoduje odpowiedź adaptacyjną w postaci większego przyspieszenia tętna oraz oddechu. W dalszej kolejności można zaobserwować większą aktywność czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), który powoduje rozbudowę naczyń mikrokapilarnych, dzięki czemu poprawie ulega ukrwienie. Poprawa ukrwienia jest szczególnie istotna w miejscu urazu czy ran pooperacyjnych, co prowadzi do szybszej regeneracji tkanek (więcej w dziale – Chirurgia). Większa aktywność VEGF stymuluje uwalnianie tlenku azotu (NO), dzięki czemu rozszerzeniu ulegają naczynia krwionośne, co potęguje poprawę ukrwienia, ale również reguluje ciśnienie tętnicze krwi. Erytropoetyna (EPO) wywiera korzystne efekty, ponieważ wykazuje właściwości przeciwzapalne. Jednocześnie jej większe stężenie prowadzi do wzrostu pojemności tlenowej krwi, dzięki czemu osoby rehabilitowane w warunkach wysokościowych zachowują „dobrą kondycję fizyczną” (Wang JS. 2014). Odpowiedź na niedotlenienie ze strony chemoreceptorów tętniczych oraz ośrodka oddechowego prowadzi do zwiększenia wentylacji minutowej, co jest znakomitym sposobem rehabilitacji oddechowej. Dzięki zwiększeniu ilości oddechów oraz ich pogłębieniu obserwuje się zwiększenie pojemności życiowej płuc przy jednoczesnym zmniejszeniu przestrzeni martwej płuc (potencjalne ogniska niedodmy). Spowolnieniu ulega wartość tętna spoczynkowego, co jest dobrym wskaźnikiem prognostycznym. Poprawie ulega gospodarka glukozą, przez co zmniejsza się ryzyko wystąpienia cukrzycy. W trakcie ekspozycji na niedotlenienie z tkanki mięśniowej zostaje uwolniona leptyna, która zmniejsza łaknienie (więcej informacji – Schorzenia metaboliczne). Tak prowadzony proces rehabilitacji pozwala szybko powrócić do pełnej sprawności i/lub zapobiec rozwojowi niepożądanych powikłań oraz pogłębienia się stanu niepełnosprawności.

 

loxys-74

 

Wszystkie powyższe efekty są możliwe do osiągnięcia dzięki włączeniu do procesu rehabilitacji pobytów w warunkach wysokościowych. Rozwiązanie oferowane przez firmę LOXYS umożliwia stworzenie warunków wysokościowych w przedziale od 2000–6000 m n.p.m. bez zmiany ciśnienia wewnątrz pomieszczenia, co czyni to rozwiązanie bezpiecznym dla wszystkich użytkowników. Nie jest konieczna wcześniejsza aklimatyzacja, po otwarciu drzwi i przekroczeniu progu znajdujemy się na ustawionej przez nas wysokości. System jest sterowany przez program komputerowy, dzięki czemu zachowana jest ciągła kontrola parametrów panujących wewnątrz pomieszczenia, włącznie ze stężeniem dwutlenku węgla. Żaden inny dostępny system na rynku nie jest w stanie zapewnić tak wysokich parametrów pracy przy jednoczesnej stałej ich kontroli. Oferowane przez nas rozwiązanie jest chronione prawem patentowym. Więcej na temat technologii LOXYS odnajdziecie Państwo z dziale – Szczegóły technologii LOXYS