Wyżej znaczy krócej

Rehabilitacja jest procesem długotrwałym, bolesnym, wymagającym pełnego zaangażowania osoby rehabilitowanej oraz rehabilitanta/fizjoterapeuty. Klasyczny proces rehabilitacji polega na zwiększeniu ruchomości i niedoprowadzeniu do zaników mięśniowych oraz przykurczy. W celu uzyskania szybszej poprawy konieczne jest sięganie po nowoczesne metody usprawniania procesu rehabilitacji. Jedną z tych metod jest rehabilitacja prowadzona w warunkach wysokościowych. Nierealne jest transportowanie osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu ruchu w wysokie góry. Ale, dzięki technologii LOXYS, warunki wysokościowe mogą być dostępne w ramach aktualnie istniejącej sali rehabilitacyjnej.

 

loxys-65

 

LOXYS opracowało innowacyjną metodę tworzenia warunków wysokościowych wewnątrz pomieszczeń, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne. Warunki wysokościowe tworzone przez nasz system spełniają najwyższe parametry zarówno w zakresie stałej kontroli wysokości, jak i warunków higienicznych powietrza, co w odróżnieniu od innych systemów nie wymaga okresowego przewietrzania sal. Więcej na temat naszej technologii odnajdą Państwo z dziale – Szczegóły technologii LOXYS.

 

loxys-66

 

Najważniejszym elementem fizjologicznej rehabilitacji w warunkach wysokościowych jest odpowiedź organizmu na subtelne niedotlenienie, które występuje podczas wypraw wysokogórskich. Organizm człowieka w odpowiedzi na niedotlenienie uruchamia szereg mechanizmów adaptacyjnych, u podstaw których leży białko – czynnik indukowany hipoksją (HIF – hypoxia induced factor). Wpływa ono na ekspresję ponad 100 genów, które regulują kolejne szlaki enzymatyczne.  W ten sposób cały organizm człowieka ekonomizuje swoją pracę, usprawnia mechanizm dostarczania tlenu do tkanek (większa ilość EPO – erytropoetyny) oraz poprawia przekaźnictwo nerwowe. Szczegółowe informacje na ten temat opisane zostały w dziale Trening wysokościowy.