Leczenie urazów stawów

Uszkodzenia w obrębie stawów dotyczą głównie urazów więzadeł stawowych (o których pisaliśmy już tutaj). Stany związane z degeneracyjnym uszkodzeniem chrząstek stawowych wynikać mogą z

  • bezpośredniego uszkodzenia – przy stłuczeniu, złamaniach końców stawowych, lub
  • pośredniego uszkodzenia – przy nieprawidłowym nadmiernym obciążaniu, jak ma to miejsce w niestabilnych stawach, na przykład po uszkodzeniu więzadeł.

Chrząstka stawowa niszczona jest także w zapaleniach stawu (np. reumatycznym lub ropnym zapaleniu kolana). Odżywianie tej tkanki odbywa się głównie poprzez dyfuzję oraz przez kapilary, które odchodzą od naczyń warstwy podchrzęstnej. W stanach degeneracyjnych powierzchni stawowych, szczególnie przy ich znacznym zaawansowaniu, konieczne jest przeprowadzenie artoskopii wraz z niezbędnymi interwencjami chirurgicznymi. Jednak skuteczność tych zabiegów zależy od aktywności odpowiednich czynników wzrostu. W tym zakresie dużą rolę odgrywa płytkowy czynnik wzrostu oraz wspomniany powyżej śródbłonkowy czynnik wzrostu. Dzięki ich obecności dochodzi do stymulacji procesów naprawczych i regeneracji tkanek po uszkodzeniu, pobudzają one migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

 

loxys-62

 

Stymulowanie tkanek czynnikami wzrostu daje bardzo pozytywne rezultaty w leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i przeciążeniowych. W typowych warunkach są one dostarczane z zewnątrz w formie zastrzyków. Dzięki zastosowaniu warunków wysokościowych organizm człowieka zaczyna je syntetyzować w znacznej ilości samodzielnie, szczególnie w miejscach krytycznie niedokrwionych. Pozwala to na wybitne usprawnienie procesu leczenia. Jednocześnie dalsza rehabilitacja prowadzona w warunkach wysokościowych umożliwia wyeliminowanie skutków unieruchomienia lub obniżenia intensywności życia i ćwiczeń fizycznych. Więcej na ten temat znajdą Państwo w dziale Rehabilitacja.

 

loxys-63

 

Powyższe korzyści są możliwe do osiągnięcia dzięki systemowi wytwarzania warunków analogicznych do pobytu w wysokich górach, oferowanego przez LOXYS. Proponowane przez nas narzędzie znalazło duże uznanie w treningu sportowym, rehabilitacji i medycynie. Jego ogromną zaletą jest bezpieczeństwo związane z brakiem zmian ciśnienia wewnątrz pomieszczeń. System LOXYS nie wymaga budowy specjalnej komory – może zostać wdrożony w ramach istniejących pomieszczeń. Jego jednoczesne podłączenie do sytemu klimatyzacji i wentylacji z jednoczasową kontrolą sprawowaną przez system komputerowy zapewnia stabilne warunki wysokościowe, które mogą mieścić się w przedziale od 300 do 6000 m n.p.m., przy czym poziom CO2 w pomieszczeniu nie przekracza 0,5%. Jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Więcej informacji na temat technologii LOXYS odnajdą Państwo w dziale – Szczegóły technologii LOXYS.