Więcej czasem znaczy lepiej

Hiperoksja oznacza wyższe niż normalne stężenie tlenu w tkankach. O hiperoksji mówi się, gdy stężenie parcjalne tlenu w krwi tętniczej przekroczy 300 mmHg. Hiperoksja jest wykorzystywana w medycynie jako metoda terapeutyczna, podobnie jak hipoksja.

System LOXYS oferuje możliwość doinstalowania dodatkowego modułu HYPERO – który umożliwia płynne podwyższenie stężenia tlenu w pomieszczeniu klimatycznym nawet do 30%. Stosowanie terapii zwiększonym stężeniem tlenu – hiperoksją – zalecane jest przez nas dopiero po zakończeniu wcześniejszych ćwiczeń w warunkach wysokościowych. Wcześniejsze ćwiczenia w warunkach obniżonego stężenia tlenu usprawniają i udrażniają wszystkie mechanizmy związane z transportem tlenu i metabolizmem tlenowym w organizmie.

 

loxys-75

 

Skutkiem zaaplikowania hiperoksji normobarycznej klientowi/pacjentowi jest zwiększenie ilości tlenu rozcieńczonego w osoczu krwi i dodatkowa stymulacja metabolizmu komórek. Ale należy pamiętać, że tylko dzięki wcześniejszym działaniom organizmu, stymulowanego klimatem wysokogórskim, zwiększona ilość tlenu może być w pełni wykorzystana i sprawnie doprowadzona do mózgu, serca, chrząstki, kości i innych tkanek uszkodzonych np. przez różne zaburzenia krążenia.