Rany skóry u cukrzyków

Osoby chorujące na cukrzycę są grupą osób szczególnie cierpiącą z powodu ciężko gojących się ran lub owrzodzeń, często powstających samoistnie. Owa trudność gojenia ran i łatwość w ich powstawaniu wynika z pogarszającego się ukrwienia tkanek, szczególnie w obrębie stóp i dłoni. Mechanizm obumierania naczyń krwionośnych we wspomnianych dystalnych częściach ciała nie jest do końca poznany. Wiadomo jednak, że tkanki osób chorujących na cukrzycę są gorzej dotlenione, przy jednoczesnej niskiej aktywności czynnika przyrostu śródbłonka naczyniowego.

 

loxys-53

 

Jak zostało napisane powyżej, jednym z mechanizmów adaptacyjnych organizmu człowieka do warunków klimatu wysokościowego jest właśnie pobudzenie oraz wzmożona aktywność czynnika przyrostu śródbłonka naczyniowego. Z tego względu zastosowanie terapii w warunkach wysokościowych jest absolutnie uzasadnione z wielu powodów. Wydawać by się mogło, że takie postępowanie może być szkodliwe, ponieważ pogłębia stan niedotlenienia tkanek. Jednak okres przebywania w warunkach łagodnego niedotlenienia jest odpowiednio krótki i wystarczająco intensywny, żeby doprowadzić do uruchomienia mechanizmów adaptacyjnych w obrębie całego organizmu. Następcze przebywanie człowieka w warunkach nizinnych pozwala mu w 100% wykorzystać dostępny tlen i odżywić subtelnie niedotlenione  tkanki dzięki powstającym naczyniom mikrokapilarnym, szczególnie w obrębie gojących się ran i innych źle dokrwionych miejsc. Wynika to z faktu, że czynnik przyrostu śródbłonka naczyniowego wykazuje swoją największą aktywność w miejscach szczególnie niedotlenionych (co ma swoje implikacje w aktywności czynnika indukowanego hipoksją). Leczenie ran i owrzodzeń w warunkach wysokościowych u osób z cukrzycą przebiega znacznie szybciej, dając bardzo dobre rezultaty (Lerman OZ. 2003). Jednocześnie prócz czynnika przyrostu śródbłonka naczyniowego, dochodzi do zwiększenia się aktywności innych czynników wzrostu pod wpływem hipoksji. Największą aktywność w tym zakresie wykazuje insulinopodobny czynnik wzrostu, transformujący czynnik wzrostu, naskórkowy czynnik wzrostu oraz czynnik wzrostu hepatocytów. Wszystkie one przyczyniają się do lepszej regeneracji i odbudowy skóry jak i innych struktur organizmu. Występują one często jako składniki w kosmetykach dla cukrzyków.

 

loxys-54

 

Warunki wysokościowe znalazły również zastosowanie w leczeniu cukrzycy przez zwiększenie ilości transporterów glukozy na powierzchni błon komórkowych. Więcej na ten temat w dziale Schorzenia metaboliczne. Oferowane przez nas rozwiązanie techniczne HYPOXY umożliwia po okresie przebywania w warunkach obniżonej zawartości tlenu stworzyć warunki o podwyższonej zawartości tlenu o ok. 30%, co jeszcze bardziej spotęguje omawiane efekty. Wszystkie powyższe rezultaty są możliwe do osiągnięcia w mieszkaniu, sali szpitalnej, w gabinetach rehabilitacyjnych i wszędzie tam, gdzie liczy się szybki powrót do zdrowia. Oprócz poprawy warunków ukrwienia w obrębie ran pooperacyjnych, niedotlenienie wysokościowe daje szereg innych korzyści zdrowotnych, które są opisane na naszej stronie internetowej.

 

loxys-55

 

LOXYS® oddaje w Państwa ręce klimat wysokogórski, który może powstać w ramach istniejących pomieszczeń. Tworzone przez nas warunki wysokościowe nie wiążą się z niebezpiecznym obniżaniem ciśnienia w „komorach”, lecz ze stworzeniem unikatowej atmosfery podlegającej stałej kontroli. Warunki  wysokościowe powstają dzięki zaawansowanej technologii, umożliwiającej zredukowanie zawartości tlenu w pomieszczeniu, co może odpowiadać wysokości w przedziale od 2000 do 6000 m n.p.m. Dzięki stałemu monitorowaniu przez system komputerowy nie dochodzi do niebezpiecznej koncentracji CO2. Wysoka jakość powietrza, zainspirowana nieskazitelną, górską aurą, jest zapewniona dzięki systemowi klimatyzacji i wentylacji, co wyróżnia oferowany przez nas produkt.