Kontrolowane niedotlenienie a leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne jest często koniecznością. Wiąże się z naruszeniem powłok ciała, co jest ogromnym czynnikiem stresowym dla organizmu. Przygotowanie do operacji chirurgicznej wymaga wcześniejszego zgłoszenia się do szpitala w celu wykonania diagnostyki i ostatecznej kwalifikacji do zabiegu. Wiąże się to z ograniczeniem intensywności życia, co jest bezpośrednio powiązane ze spadkiem poziomu metabolizmu i wydolności organizmu. Okres po zabiegu chirurgicznym z przyczyn oczywistych wymaga dalszej hospitalizacji, która często ogranicza się do leżenia w łóżku. Po opuszczeniu murów szpitala w dalszym ciągu należy prowadzić oszczędny tryb życia i nie nadwyrężać okolicy rany pooperacyjnej w celu uniknięcia zerwania szwów.

 

loxys-50

 

Tak długi okres charakteryzujący się bardzo niską aktywnością pozostawia po sobie ślady pod postacią znacznego spadku wydolności (szczególnie u sportowców wyczynowych i osób trenujących), przyrostu masy ciała i  obniżenia masy mięśniowej (u osób starszych). Sam zabieg operacyjny zostawia po sobie ślad pod postacią rany pooperacyjnej, której proces gojenia może przebiegać różnie, pozostawiając zazwyczaj nieestetyczną bliznę. U osób cierpiących na cukrzycę proces gojenia trwa bardzo długo, co może być przyczyną wielu komplikacji w okolicy rany, pod postacią jej zakażeń lub martwicy.

Bodźcowe oddziaływanie środowiska wysokogórskiego – wywołujące szereg reakcji adaptacyjnych do wysokości – powoduje, że organizm człowieka dużo lepiej znosi stres wynikający z samego zabiegu operacyjnego. Dalsze korzystanie z warunków wysokościowych po zabiegu operacyjnym wspomaga proces zabliźniania rany przynosząc znakomity efekt kosmetyczny, a u osób chorujących na cukrzycę przyspiesza proces powstawania blizny. Dodatkowym efektem bodźcowego oddziaływania warunków wysokościowych jest poprawa wydolności tlenowej organizmu poprzez poprawę zdolności transportowania tlenu oraz uruchomienia szeregu czynników wzrostu, dzięki czemu spadek wydolności jest żaden bądź minimalny. Jednocześnie większa aktywność szeregu czynników wzrostu powoduje, że ubytek masy mięśniowej jest niewielki, a poprawa metabolizmu na poziomie komórkowym chroni organizm przed gromadzeniem tkanki tłuszczowej.

 

loxys-51

 

Wszystkie te efekty są możliwe do osiągnięcia dzięki właściwościom klimatu wysokogórskiego. Trudno jest jednak w okresie przed- i pooperacyjnym znajdować się w takich warunkach. LOXYS oferuje możliwość stworzenia warunków wysokościowych w każdym dowolny wskazanym pomieszczeniu. Nigdy przedtem właściwości klimatu wysokościowego nie były dostępne w takiej formie. Oferowane przez nas rozwiązanie jest uznawane za najlepsze na rynku, ze względu na zapewnienie wysokiej jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz poddawania wytworzonych warunków wysokościowych nieustannej komputerowej kontroli.

 

Przed zabiegiem operacyjnym

Przebywanie w warunkach wysokościowych przed zabiegiem operacyjnym jest nakierowane przede wszystkim na zmiany w obrazie morfologicznym krwi. Nadrzędnym efektem jest tutaj oddziaływanie na wzmożony wyrzut erytropoetyny celem nieznacznego, a zarazem efektywnego wzrostu poziomu ilości krwinek czerwonych i hemoglobiny. Dzięki temu ewentualna utrata krwi w trakcie zabiegu nie będzie aż tak znacząco oddziaływała na mogące wystąpić po zabiegu osłabienie. Wzrost poziomu krwinek czerwonych, wywołany we wspomniany, naturalny sposób, może uchronić osobę operowaną przed koniecznością transfuzji krwi, która nie jest zupełnie obojętna dla organizmu. W zależności od kondycji oraz rodzaju schorzenia możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju sesji treningowych. Dla sportowców mogą to być pełnowymiarowe treningi, które w okresie przed zabiegiem pozwolą podnieść wydolność powyżej przeciętnej, co zaprocentuje po okresie rekonwalescencji niewielkim ubytkiem formy. Więcej na temat treningu wysokościowego przeczytacie Państwo tutaj.

 

loxys-52

 

Osoby borykające się z poważniejszymi schorzeniami lub innymi przyczynami, które uniemożliwiają im uprawianie aktywności fizycznej, mogą dzięki pobytom w utworzonych warunkach wysokościowych podnieść poziom wydolności swojego organizmu bez forsownych ćwiczeń. Już sam pobyt w takich warunkach powoduje uruchomienie całej kaskady mechanizmów, zależnych od tzw. czynnika indukowanego hipoksją (ang. HIF). Białko HIF jest nieaktywne w warunkach „normalnej” zawartości tlenu. Dopiero bodziec pod postacią subtelnego wysokościowego niedotlenienia umożliwia pełną aktywację owego białka. To właśnie dzięki aktywności HIF dochodzi do nasilonego produkowania erytropoetyny, która z kolei oddziałuje na szpik kostny, w którym to z kolei powstają czerwone krwinki krwi. Jednak na tym aktywność czynnika, który jest od wieków zapisany w naszym materiale genetycznym, nie kończy się. Dochodzi do pobudzenia czynnika przyrostu śródbłonka naczyniowego (ang.VEGF), którego aktywność jest szczególnie istotna w trakcie gojenia się rany. Pojawiają się większe ilości komórkowych transporterów glukozy (GLUT), co pozwala utrzymywać poziom cukru na właściwym poziomie (więcej w dziale poświęconym cukrzycy). Dochodzi do większej aktywności czynników wzrostu. Szczególnie aktywny staje się insulinopodobny czynnik wzrostu (ang. IGF) oraz transformujący czynnik wzrostu (ang. TGF-alfa), które są zasadniczymi czynnikami wzrostu. Wskutek ich obecności ubytki masy mięśniowej są marginalne, pomagają przetrwać komórkom organizmu sytuacje szkodliwe. Ma to szczególne znaczenie nie tylko u sportowców, ale także u osób starszych, których organizm nie potrafi już odbudowywać utraconych włókien mięśniowych.

Wszystkie te korzyści są możliwe do osiągnięcia dzięki pasji ludzi, którzy od stuleci odkrywali zbawienne właściwości środowiska wysokogórskiego oraz nowoczesnej technologii, która umożliwia wytwarzanie warunków wysokościowych wszędzie tam, gdzie mogą one przynieść korzyść. Technologia LOXYS tworzy warunki wysokościowe skutecznie, w sposób stabilny i bezpieczny dla każdego.